Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

0
469

Programın Amacı

Programın amacı, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.

Destek Unsurları

1- Geleneksel Girişimci Desteği

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan işletmelere destek sağlanmaktadır.

   Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler    Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler  
  Kuruluş Desteği  5.000 TL10.000 TL
 1.Performans Dönemi2. Performans Dönemi
Performans Desteği**– 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,
– 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,
– 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL
– 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,
– 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,
– 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL 

*1. Performans Dönemi: Program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan dönemi, 2. Performans Dönemi ise 1. Performans Dönemi son gününden ikinci yılın sonuna kadar geçen süredir.

** Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

2- İleri Girişimci Desteği

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan ‘’İleri Girişimci Programı Kapsamındaki Faaliyet Konuları Tablosu’’nda yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanmaktadır. 

    Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler      Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler  
   Kuruluş Desteği   5.000 TL10.000 TL
 1.Performans Dönemi*
2. Performans Dönemi*
Performans Desteği**– 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,
– 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,
– 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL
– 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,
– 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,
– 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL 


*1. Performans Dönemi: Program başlangıç tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar olan dönemi, 2. Performans Dönemi ise 1. Performans Dönemi son gününden ikinci yılın sonuna kadar geçen süredir.

** Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

3- İleri Girişimci Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği

Destek TutarıDestek Oranı*
Düşük Orta-Düşük Teknoloji Düzeyi100.000TL % 75 
Orta Yüksek Teknoloji Düzeyi200.000TL
Yüksek Teknoloji Düzeyi300.000TL


* Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

4- İleri Girişimci Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği

  Destek Tutarı    Destek Oranı  
  Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği  10.000TL% 75

Detaylı Bilgi: Kosgeb.gov.tr