Yaşlılık Aylığı Başvurusu Ve Şartları 2019

0
120

Yaşlılık aylığı başvurusu yapacak kişilerin 65 yaşını tamamlanması gerekir. Sosyal Hizmetler Kurumu tarafından verilen yaşlılık maaşı başvurusu için il ve ilçelerde yer alan sosyal hizmetler müdürlüklerine gidilmesi gerekmektedir. Emekli maşı almayan ve gelir durumu yerinde olmayan tüm yaşlılar, devlet tarafından ödenen yaşlılık maaşı için başvuru yapabilirler.

Yaşlılık Aylığı Başvurusu İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Yaşlılık aylığı başvuru koşulları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Maaş için başvuru yapacak kişilerin 65 yaşını tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.
 • Başvuru yapan kişilerin herhangi bir sosyal güvencesi bulunmamalıdır. Emekli maaşı alan kişiler, yaşlılık maaşı için talep oluşturamazlar.
 • Kişiler, sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen yetim aylığı ya da dul aylığı almamalıdır.
 • Boşandıkları eşlerinden nafaka alan kişiler, yaşlılık maaşı başvurusu yapamazlar. Nafaka almasalar bile, nafaka alma hakkına sahip olan kişiler de yaşlılık maaşına başvuru yapamazlar.
 • Maaş talep eden kişinin ve eşinin maaşlarının aylık dağılımı; kişi başı 484 TL’den fazla olmamalıdır.
 • Sosyal Hizmetler Kurumu tarafından verilen harçlıkları alan kişiler, yaşlılık maaşı başvurusu yapamazlar.

Yaşlılık maaşı başvurusu gelir hesaplaması yapılırken, sadece kişinin ve eşinin aylık geliri değerlendirmeye alınmaktadır. Hanede yaşayan diğer kişilerin gelirleri hesaplamaya dâhil edilmez. 

2019 Yaşlılık Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yaşlılık maaşı başvuru adımları aşağıda detaylıca sıralanmıştır:

 • Yaşlılık maaşı başvurusu için; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunun doldurulması gerekir. Doldurulan formun 1 adet çıktısı alınmalı ve başvuru esnasında kullanılmalıdır.
 • Kaymakamlıklara bağlı olan Mal Müdürlükleri tarafından verilen muhtaçlık belgesi çıkartılmalıdır. 
 • Kişilerin ikamet ettikleri bölgeden sorumlu olan Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne gidilmelidir.
 • Belirtilen evraklar; Sosyal Hizmetler Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmek zorundadır.
 • Yaşlılık maaşı başvurusu, vakıf personelleri tarafından incelenecektir. Kişilerin yaşamları ve gelirleri konusunda detaylı araştırma yapıldıktan sonra, maaş alma hakkının oluşup oluşmadığı belirlenir. Maaş başvurusunun sorgulaması, internet üzerinden yapılmaktadır. 

Yaşlılık maaşı başvurusu; maaş talep eden kişilerin bizzat kendileri tarafından yapılmalıdır. Herhangi bir yakın ya da akraba tarafından başvuru yapılamaz. Maaş alacak kişiler yerine başvuru yapabilecek tek kişi; mahkeme kararıyla o kişiye atanan vasidir. Vasilerin başvuru yapabilmesi için; mahkeme tarafından onaylanan vasilik belgesinin kuruma gösterilmesi gerekmektedir. 

2019 Yaşlılık Maaşı Ödemeleri Nasıl Yapılır?

Yaşlılık ödeme detayları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Doğum senesinin son rakamı sıfır (0)  ve 5 olan kişilere verilen yaşlılık aylığı ödemesi; ayın beşinci gününde yapılmaktadır.
 • Doğum senesinin son rakamı 1 ve 6 olan kişilere verilen yaşlılık maaşının ödemesi; ayın altıncı gününe yapılmaktadır.
 • Doğum yılının son rakamı 2 ve 7 olan kişilerin aldığı yaşlılık maaşının ödemeleri; ayın yedinci gününde yapılmaktadır.
 • Doğum senesinin son rakamı 3 ve 8 olan kişilere verilen yaşlılık maaşının ödemeleri ayın sekizinci gününde yapılmaktadır.
 • Doğum tarihinin son rakamı 4 ve 9 olan kişilerin alacağı yaşlılık maaşının ödemeleri; ayın dokuzuncu gününde gerçekleşir.

Yaşlılık maaşının çekilmesi için PTT şubelerine gidilmesi gerekmektedir. 

Yaşlılık Maaşı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Yaşlılık aylığı başvuru sorgulaması için yapılması gereken işlemler aşağıda sıralanmıştır:

 • Maaş sorgulaması; e-devlet sisteminden ve kurumun kendi sitesinden yapılmaktadır. Ayrıca kurumun telefon numarası kullanılarak da maaş sorgulaması yapılabilir. 
 • E-Devlet üstünden maaş sorgulaması yapabilmek için; www.turkiye.gov.tr adresi kullanılmalıdır. 
 • E-devlet şifresi ve TC kimlik numarasıyla sisteme giriş yaptıktan sonra, “Sosyal Yardım Bilgilerinin Sorgulama” bölümü üzerinden başvurunun son hali öğrenilebilir. 
 • Telefon üzerinden maaş sorgulaması yapmak için; Alo 144 Sosyal Yardım hattının aranması ve TC kimlik numarası kullanılarak başvurunun sorgulanması gerekir. 

Belirtilen kanallar kullanılarak, Sosyal Yardım başvurularının tamamı için sorgulama yapılmaktadır.